1. Evenementadvisering@4X

GGD en GHOR Twente hebben folders en een standaardadvies gemaakt om gemeenten en organisatoren te informeren over (landelijke) richtlijnen en de wet- en regelgeving die op hun gebied van toepassing kunnen zijn op evenementen.

Om een evenement te organiseren heeft de organisator een vergunning nodig van de betreffende gemeente. In deze vergunning staan een aantal voorwaarden waar de organisatie aan moet voldoen om het evenement veilig te laten verlopen. De gemeente kan voor de voorwaarden de brandweer, politie en GHOR (en via de GHOR de GGD) om advies vragen.

In een advies van de GHOR/GGD staan richtlijnen voor de geneeskundige hulpverlening en richtlijnen ter bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid. Voor dit laatste fungeert de GHOR als loket voor de GGD; de richtlijnen van de GGD neemt de GHOR mee in eventuele overleggen en in het uiteindelijke advies.

GGD en GHOR Twente hebben folders en een standaardadvies gemaakt om gemeenten en organisatoren te informeren over (landelijke) richtlijnen en de wet- en regelgeving die op hun gebied van toepassing kunnen zijn op evenementen. Deze informatie kunnen gemeenten én organisatoren aanbieden/gebruiken bij evenementen. Voor meer informatie, tips en voorbeelddocumenten is er ook een speciale website voor organisatoren van evenementen. Het advies vanuit de GHOR is in belangrijke mate gericht op geneeskundige hulpverlening. Het accent bij de GGD ligt op de zogenoemde Technische Hygiënezorg.

Voor kleine evenementen kan de gemeente de richtlijnen uit het standaardadvies en de folders als voorwaarden opnemen in de vergunning. Als de gemeente niet uit de voeten kan met de folders en het standaardadvies kan zij om maatwerkadvies vragen. Ook bij de evenementen die multidisciplinair opgepakt worden geven de GHOR en GGD een maatwerkadvies. De GHOR beoordeelt op basis van een adviesaanvraag of er ook afstemming met andere (geneeskundige) partijen nodig is, zo kan er afstemming nodig zijn met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voor de bereikbaarheid van een evenement. De GHOR en/of GGD kunnen (bij grote evenementen) ook een adviserende rol hebben bij een schouw of als er toezicht gehouden wordt.

Bij grote evenementen vraagt de GHOR om het zorgaanbod en het aantal verwijzingen (door de ingezette geneeskundige organisaties) bij te houden en te mailen naar evenementenadvisering@ghortwente.nl. Hiervoor is het ‘Onderzoeksformulier letselbeeld’ als leidraad ontwikkeld. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen toegepast om beter in te spelen op de zorgvraag bij evenementen, zodat de geneeskundige adviezen gerichter gegeven kunnen worden.

 

Meer weten? Neem contact op met Jarno

In een advies van de GHOR/GGD staan richtlijnen voor de geneeskundige hulpverlening en richtlijnen ter bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid. Voor dit laatste fungeert de GHOR als loket voor de GGD; de richtlijnen van de GGD neemt de GHOR mee in eventuele overleggen en in het uiteindelijke advies.

GGD en GHOR Twente hebben folders en een standaardadvies gemaakt om gemeenten en organisatoren te informeren over (landelijke) richtlijnen en de wet- en regelgeving die op hun gebied van toepassing kunnen zijn op evenementen. Deze informatie kunnen gemeenten én organisatoren aanbieden/gebruiken bij evenementen. Voor meer informatie, tips en voorbeelddocumenten is er ook een speciale website voor organisatoren van evenementen. Het advies vanuit de GHOR is in belangrijke mate gericht op geneeskundige hulpverlening. Het accent bij de GGD ligt op de zogenoemde Technische Hygiënezorg.

Voor kleine evenementen kan de gemeente de richtlijnen uit het standaardadvies en de folders als voorwaarden opnemen in de vergunning. Als de gemeente niet uit de voeten kan met de folders en het standaardadvies kan zij om maatwerkadvies vragen. Ook bij de evenementen die multidisciplinair opgepakt worden geven de GHOR en GGD een maatwerkadvies. De GHOR beoordeelt op basis van een adviesaanvraag of er ook afstemming met andere (geneeskundige) partijen nodig is, zo kan er afstemming nodig zijn met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voor de bereikbaarheid van een evenement. De GHOR en/of GGD kunnen (bij grote evenementen) ook een adviserende rol hebben bij een schouw of als er toezicht gehouden wordt.

Bij grote evenementen vraagt de GHOR om het zorgaanbod en het aantal verwijzingen (door de ingezette geneeskundige organisaties) bij te houden en te mailen naar evenementenadvisering@ghortwente.nl. Hiervoor is het ‘Onderzoeksformulier letselbeeld’ als leidraad ontwikkeld. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen toegepast om beter in te spelen op de zorgvraag bij evenementen, zodat de geneeskundige adviezen gerichter gegeven kunnen worden.

Bekijk hier de folders met richtlijnen
Evenement