5. Planvorming@4X

Voorbeeld van een multidisciplinair plan is een rampbestrijdingsplan. In Twente hebben we voor een aantal bedrijven en locaties rampbestrijdingsplannen opgesteld. In deze plannen wordt gewerkt met generieke scenario’s, toepasbaar voor meerdere plannen, die gezamenlijk zijn ontwikkeld door de kolommen. Voor de implementatie van een dergelijk plan is elke kolom zelf verantwoordelijk. Zo heeft GHOR Twente voor elk rampbestrijdingsplan een richtlijn optreden opgesteld, die de repressieve functionarissen gebruiken.