4 Informatiemanagement 4X 100

Tijdens een incident of crisis is de GHOR regisseur op dit informatiemanagement proces en houdt het totaaloverzicht in de keten van geneeskundige hulpverleners. De GHOR verzamelt en analyseert informatie en hiermee ontstaat snel een gezamenlijk beeld van wat er aan de hand is: een situatiebeeld.

Om dit proces goed te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Hierover maakt de GHOR dan ook afspraken met de partners. Ook wordt dit proces regelmatig beoefend.

De GHOR beweegt zich niet alleen binnen het geneeskundige netwerk, maar heeft ook een verbindende rol richting veiligheidspartners en het openbaar bestuur. Zo draagt de GHOR zorg voor de verbinding van informatievoorziening uit de geneeskundige keten met de informatievoorziening van andere teams binnen de veiligheidsregio.

Ook als er (nog) geen incident of crisis is, houdt de GHOR zich constant bezig met het verzamelen en analyseren van informatie. Hierbij wordt de afweging gemaakt of deze informatie relevant is voor de partners in de geneeskundige keten, de veiligheidspartners en/of het openbaar bestuur.

 

Nieuwsgierig hoe dit in zijn werk gaat? Neem dan contact op met onze collega’s: Joos Perrier of Tim Waanders