2 Zorgcontinuïteit 4X 100

Hulpdiensten kunnen hun taak tijdens rampen en crisissituaties alleen goed uitvoeren als de zorginstellingen ook goed zijn voorbereid. Bij een brand in een verzorgingstehuis is het bijvoorbeeld belangrijk dat vooraf is nagedacht over evacuatie en verplaatsing van hulpbehoevende cliënten.

Afgelopen jaren heeft GHOR Twente met de regionale zorgorganisaties (thuiszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen) samengewerkt om tot een goede voorbereiding te komen. Deze voorbereidingen zijn door de zorgorganisaties uitgewerkt in (zorg)continuïteitsplannen. Cruciaal in deze plannen is dat elke organisatie een crisisteam onder leiding van een crisiscoördinator kent. De crisiscoördinator fungeert als schakel tussen de eigen organisatie, de GHOR en de hulpdiensten.

Nadat de plannen zijn ontwikkeld of herzien, is het belangrijk deze ook te beoefenen. Zo worden de plannen getoetst en raakt het personeel vertrouwd met de procedures en de rol die ze in een crisissituatie hebben.

Om zorginstellingen te ondersteunen bij de voorbereiding op crisissituaties zijn verschillende documenten ontwikkeld. Deze zijn als bewerkbare bestanden op te vragen bij GHOR Twente en ook te downloaden via deze website.