Actueel bij GHOR Twente

Kerntaken van de GHOR:

1. Evenementadviserin Evenementadvisering 2. Zorgcontinuïtei Zorgcontinuïteit 3. Opleiden, Trainen & Oefene Opleiden, trainen & oefenen 4. Informatiemanagemen Informatiemanagement
Diverse Collegas Overleggen

112 Netwerk: Mei 2022

Met in deze editie o.a. de overstap naar de Meldkamer Oost-Nederland, de herziene werkwijze in de spoedeisende ggz, de campagne tegen agressie in de zorg en nog veel meer!

Laatste uitgave
20190704 Oefenleiding

Interview

Frank Polman

Oefenen met GHOR Twente
Lees meer