1 Evenementadvisering 4X 100

Om een evenement te organiseren heeft de organisator een vergunning nodig waarin de voorwaarden staan om een evenement zo veilig mogelijk te organiseren. Een gemeente kan voor deze voorwaarden de brandweer, politie en GHOR (en via de GHOR de GGD) om advies vragen.

In dit advies van de GHOR/GGD staan richtlijnen voor de geneeskundige hulpverlening en richtlijnen ter bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid. Dit advies is gebaseerd op de (gezondheids-)risico’s van het evenement en het risicoprofiel. Het risicoprofiel bestaat uit het publieksprofiel, het activiteitenprofiel en het ruimtelijk profiel. Het uiteindelijke doel is om adequate eerste hulp en medische zorg te leveren en de druk op de reguliere zorg te ontlasten.

Een advies bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Evenementenzorg (het aantal en het niveau van de evenementenzorgverleners, zorgposten, contactgegevens, bereikbaarheid en registratie zorgcontacten);
  • Hygiënemaatregelen (sanitaire voorzieningen, drinkwatervoorziening, horeca en afval maar ook soms ook tijdelijke overnachtingen, legionellapreventie, activiteiten met dieren en tatoeëren/piercen);
  • Verder kan er gekeken worden naar gehoorschadepreventie, kinderactiviteiten, alcohol- en drugsgebruik, risicovol weer en zwemwatervoorzieningen.

Evenementen met weinig risico's

Voor evenementen met weinig risico’s (zogenoemde A- en B-evenementen) hebben de GGD en GHOR Twente diverse folders en een standaardadvies opgesteld om gemeenten en organisatoren te informeren over (landelijke) richtlijnen en de wet- en regelgeving, zoals de Veldnorm Evenementenzorg. Deze informatie kan gebruikt worden door de gemeenten en organisatoren. Voor meer informatie, tips en voorbeelddocumenten is er ook een speciale website: https://evenementen.vrtwente.nl. Natuurlijk kan er altijd contact opgenomen worden bij vragen en bijzonderheden.

Meer weten? Neem contact op met Jarno of Charlotte.

 

Evenementen met een hoger risico

Evenementen met een hoger risico (een C-evenement) worden multidisciplinair opgepakt. Hierbij worden, na een gezamenlijk overleg, de maatwerk adviezen van de verschillende hulpdiensten gebundeld tot één advies. De GHOR beoordeelt op basis van een adviesaanvraag ook of er afstemming met andere (geneeskundige) partijen nodig is. Zo kan er afstemming nodig zijn met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voor de bereikbaarheid van een evenement. Daarnaast kunnen de GHOR en/of GGD (bij grote evenementen) ook een adviserende rol hebben bij een schouw of als er toezicht gehouden moet worden.

Bekijk hier de folders met richtlijnen